Logga

PDF rutiner

Vi använder oss utav Python för att automatisera rutiner som involverar hantering av information i PDF filer för att våra kunder skall utnyttja deras värdefulla tid åt annat!
Beskriv era PDF rutiner! python logo

Excel rutiner

Vi kan genom programmering i Python och VBA automatisera i princip alla rutiner inom excel!
Beskriv era Excel rutiner! python logo

Egen mjukvara?

Vet ni vilka funktioner ert perfekta system ska ha men har svårt för att skapa det? Vi programmerar mjukvaror i Pythonmiljö som ni sedan äger koden till. Vi kan även sätta upp ett support avtal där vi stöttar upp och även vidareutvecklar din mjukvara.
Beskriv mjukvaran! python logo